Realitní portál Hlavního města Prahy si klade za cíl koncentrovat kompletní nabídku nemovitostí
ve vlastnictví hlavního města a jednotlivých městských částí určených k prodeji či pronájmu
(pozemky, byty, nebytové prostory a garáže) a poskytnout tak široké veřejnosti ucelený přehled
dostupných nemovitostí na území hlavního města. Uvedená nabídka zcela reflektuje záměry
zveřejněné na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy a úředních deskách jednotlivých
městských částí.

Pro přechod na nabídku nemovitostí stiskněte ZDE.